przed

przed
1. prep
1) (miejsce) in front of

przed szkołą — in front of the school

2) (czas) before

przed śniadaniem — before breakfast

3)

(w obronie) przed zimnem — against the cold

chronić się przed czymś — to shelter from sth

4) (= wobec)

ukrywać coś przed kimś — to hide sth from sb

2. prep

(ruch) zajechać (pf) przed szkołę — to pull up in front of the school


Nowy słownik polsko-angielski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • przed — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na cel przestrzenny ruchu znajdujący się z przodu czegoś (po stronie twarzy człowieka lub frontowej części czegoś) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samochód zajechał przed… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki, zwykle wprowadzający znaczenie kierowania akcji nazywanej czasownikiem podstawowym do kogoś, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}przedkładać, przedstawić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed — «przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innymi wyrazami pełniącymi ich funkcje) w narzędniku, niekiedy w bierniku» 1. «z narzędnikiem oznacza miejsce czynności lub miejsce położenia przedmiotu obserwowanego lub osoby obserwującej, z biernikiem …   Słownik języka polskiego

 • przed- — 1. «pierwszy człon wyrazów złożonych, których podstawą jest połączenie przyimka przed z rzeczownikiem, np. przeddeszczowy, przedhistoryczny, przedkościelny, przedrozbiorowy, przedświąteczny; przedmieście, przedmurze, przedpiekle» 2. «przedrostek» …   Słownik języka polskiego

 • przed czasem — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} za wcześnie, przed wyznaczoną porą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyjść na spotkanie przed czasem. Walka bokserska zakończyła się przed czasem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed półgodziną — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} przed upływem 30 minut : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyszedł na spacer przed półgodziną. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed laty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} niegdyś, dawno temu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed laty była to biedna wieś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed naszą erą — {{/stl 13}}{{stl 7}} przy oznaczaniu dat: w roku (latach) przed umowną datą narodzin Chrystusa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • stawać – stanąć [odpowiadać – odpowiedzieć] przed sądem — {{/stl 13}}{{stl 7}} być sądzonym, oskarżonym w procesie sądowym; ponosić odpowiedzialność przed sądem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed sądem stają winni znęcania się nad więźniami politycznymi w czasach stalinowskich. Odpowiedzieć przed sądem za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zamknąć się przed światem — {{/stl 13}}{{stl 7}} wybrać życie w samotności, zerwać wszelkie kontakty towarzyskie, stracić zainteresowanie sprawami doczesnymi; też: wstąpić do klasztoru : {{/stl 7}}{{stl 10}}W klasztornej ciszy zamknął się przed światem. Zamknąć się przed… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • mieć ciemno przed oczami — {{/stl 13}}{{stl 7}} odczuwać przejściowe zaburzenia widzenia spodowowane strachem, zmęczeniem, zasłabnięciem, dezorientacją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Weszłam na salę egzaminacyjną i miałam ciemno przed oczami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”